Internet Archive BookReader

Sailm Dhaibhidh ann dan Gaelach do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaelic 's ann Gaill-bhearla.